CLOSE
  • A. Nurul Huda
  • 27 April 2015
  • Visitor
  • Artikel

Pimpinan UNUSIA JAKARTA

Rektor                          : Prof. Dr. H. Maksoem Machfudz, M.Sc
Wakil  Rektor I            : dr. H. Syahrizal Syarif, MPH., PhD
Wakil Rektor II           : Sulthon Fatoni, M.Si
Wakil Rektor III          : Dr. HM. Mujib Qulyubi, MH

Direktur Akademik    : Fatkhu Yasik, M.Pd

Direktur Administrasi & Keuangan: Arif Rahman, M.Pd

Direktur Kemahasiswaan: Akhmad Nurul Huda, M.Pd

 

Dekan Fakultas Agama Islam : Dede Setiawan, M.M.Pd

1. Program Studi Pendidikan Agama Islam

    Ketua         : Saiful Bahri, MA

    Sekretaris : Nur Khabibulloh, M.Pd

2. Program Studi Akhwalus Syahsiyah

     Ketua         : Hayaturrahman, M.Si

      Sekretaris : Khoirul Anam, M.A

3. Perbankan Syariah (D3)
               Ketua         : Khoirunnisa, MA

               Sekretaris : Sugeng Priyono, M.Ei

            4. Pascasarjana Program Magister

                Direktur B: Dr. H. Mastuki HS, MA
                Asdir I     : Hamdani, Ph.D
                Asdir II   :
Dr. M. Ulinnuha, MA

Dekan Fakultas Sosial & Humaniora : Muhammad Afifi, MH

5. Program Studi Sosiologi

6. Program Studi Ilmu Hukum

7. Pogram Studi Akuntansi

8. Program Studi Pendidikan Guru PAUD

Fakultas Teknik : Widodo T, MT

10. Program Studi Sistem Informasi

11. Program Studi Teknik Informatika

12. Program Studi Teknik Elektro

13. Program Studi Teknik Industri

14. Program Studi Teknologi Industri Pertanian

Lembaga:
Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) : Mh. Nurul Huda, M.Si
Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)   : Fariz Al.Nizar, M.Hum

Pusat:

Pusat Kajian Pendidikan Anti Korupsi PUSDAK

Pusat Kajian Islam Nsantara